מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

הזמין מוצר אחד וקיבל שניים האם צריך להחזיר מדין השבת אבידה?

וכן אותו קונה אינו חייב להודיע להם משום השבת אבדה, הואיל שדין זה לא נאמר בגוי כנפסק בשו"ע (סי' רס"ו סעי' א).

קרא עוד