מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

חציו עבד וחציו בין חורין שבא על אשת האיש מה דין הוולד?

חציו עבד וחציו בין חורין שבא על אשת האיש מה דין הוולד ומדוע? כתב השולחן ערוך, חציו עבד וחציו בן חורין שבא על אשת איש: דעה א: אין לוולד שנולד מהם תקנה, והוא אסור אף בשפחה.

קרא עוד