מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

האם מותר לספק ממזר להתחתן עם ספק ממזרת ומה תקנתו?

פוסק השולחן ערוך, שנשואים בין ספק ממזרים אסורים, כגון שתוקי ואסופי, אסורים זה עם זה, ואם נשאו יתגרשו, והולד ספק כאבותיו. ואין להם תקנה, אלא שיישאו גרים, והולד ילך אחר הפגום.

קרא עוד