מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

מי נחשב לממזר, ומה דינו של בן הנידה?

כתב השולחן ערוך מי שנולד מביאה עם אחת העריות, בין מחייבי מיתות בית דין ובין מחייבי כריתות. חוץ מהבא על הנידה שאף על פי שהוא פגום, אינו ממזר אפילו מדרבנן.

קרא עוד