מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

אישה שיצא עליה קול שהיא בוגדת האם חוששים שבניה ממזרים?

כתב השולחן ערוך אבל היא עצמה חוששין לה משום זונה, ולכן כהן חושש לה מדין תורה, וגם ישראל הרוצה להתרחק מן הכיעור.

קרא עוד