חופשה בגן פרטי מחמת מגפה או מלחמה


חופשה בגן פרטי מחמת מגפה או מלחמה 


מאת: הרה"ג הרב שלמה בארי שליט"א - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר - אין להעתיק או לשכפל בשום פנים ואופן.


שאלה?

גננת בגן פרטי שסיכמה עם ההורים בקבלת הילדים לגן, שלגבי זמני החופשות שלה יהיה כמו שנוהגים בבתי ספר. 

ועתה בבתי ספר נכפתה עליהם חופשה מהשלטונות עקב מגפת הקורונה ה' ישמור. ועתה מבקשת לצאת ג"כ לחופשה. 

ומאידך ההורים טוענים לתומם הואיל ובגני ילדים עדיין עובדים גם היא חייבת להמשיך. [אותה שאלה נשאלה גם עם פרוץ המלחמה] הדין עם מי?


תשובה!

לענ"ד הדין עם ההורים וחייבת להמשיך לקבל ילדים לגן מהטעמים כדלהלן:


א) שאין זה נקרא חופשה אלא חופשה כפויה מכורח המציאות ואינה אלא כהפסקת עבודה.


ב) גם את"ל שנחשב לחופשה, עכ"פ ודאי אין זה נכלל בהסכם, שודאי על מכת מדינה כזו לא סוכם. וכמבואר בגמ' גיטין עג. ונפסק ברמב"ם (יט, ה) ובשו"ע (רכה, ג) שאף כשעשו הצדדים הסכם על קבלת אחריות באונס שתנאם קיים, מ"מ באונס שאינו מצוי כלל ולא עלה על לב המוכר דבר זה הפלא בעת שהתנה. והוא הדין לכל תנאי ממון, שאומדים דעת המתנה ואין כוללין באותו תנאי אלא דברים הידועים שבגללן היה התנאי והם שהיו בדעת המתנה בעת שהתנה. שודאי שאין חל ההסכם.ג) עוד י"ל, זיל בתר טעמא שהחופשה הכפויה הזו נגזרה על הבתי ספר שהם הרבה אנשים באותו מתחם, משא"כ לגננת פרטי בביתה לכתחילה לא נגזרה גזרה זו. זאת אומרת שלו יצויר שהיו חלק מהגנים הממלכתיים עד עשרה ילדים, לא היו מורים להם לסגור את הגן. ובפרט שעיננו הרואות שבאותו הזמן עדיין השאירו את הגנים על קנם.


ד) אלא שעכ"פ היה מקום לקבל טענת הגננת, מטעם אחר שהלא קי"ל שפועל חוזר בו בחצי היום שנאמר: כי לי בני ישראל עבדים. ולא עבדים לעבדים (שו"ע שלג, ג). אולם זה אינו הואיל ובחזרת הוי כדבר האבוד כלפי ההורים לשמור ילדיהם ולא לצאת לעבוד וכיוצ"ב וכמבואר בשו"ע (שם ס"ה).


להלכה: 

גננת פרטית אינה רשאית לקחת חופש אף שסיכמה עם ההורים לזמני החופשות כמו בבתי ספר


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.