הוצאות משפט ושכר טרחת מורשה


תקנות הדיון - פרק יב - הוצאות ושכר טרחתו של המורשה


קיט. הוצאות המשפט

האם בית הדין מוסמך לפסוק הוצאות משפט, ואיזה, וכשנותן בית הדין פסק דין סופי מה צריך הוא להכיל בתוכו? בית הדין מוסמך לפסוק הוצאות משפט. הוצאות המשפט כוללות אגרות, הוצאות עדים, תרגום, שכר טרחתו של המורשה וכל הוצאה אחרת שתיראה לבית הדין. כל פסק דין או החלטה הגומרת את הדיון צריכים להכיל החלטה על מי חלות הוצאות המשפט.

הוצאות משפט הינו נושא פופולרי מאוד בניהול הליכי משפט בבית הדין הרבני