פסקי דין רבניים

משמורת משותפת פחות מגיל 6 בבית הדין הרבני

הנדון: משמורת משותפת כאשר הילדים פחות מגיל 6 האם הדבר אפשרי לפי החוק ולפי ההלכה

קרא עוד

חובת בית הדין לנמק את פסק הדין

הנדון: חובת בית הדין לנמק את פסקו מצד תקנה קטו לתקנות הדיון ומצד ההלכה, ועד היכן חייב בית הדין לנמק את פסקו

קרא עוד