מידע רלוונטי ללימודי דיינות - מאמרים וסרטונים להעשרת הידע ההלכתי - לימוד נעים והמשך יום מקסים

השבת אבדה בשבת

פסק בשו"ע הגר"ז (מציאה סעיף מ) שכתב על מצוות השבת אבידה "נדחית היא מצות השבת אבידה וכל כיוצא בה ממצות של הצלת ממון חבירו הן נדחות מפני כבוד המקום וכו'

קרא עוד