מידע רלוונטי ללימודי דיינות - מאמרים וסרטונים להעשרת הידע ההלכתי - לימוד נעים והמשך יום מקסים

זרק אוכל של חברו מפני שחשב שהוא איסור האם חייב לשלם?

אוכל שהונח תחת המיטה בלא ידיעת הבעלים, אינו נאסר כמבואר בשו"ת רב הפעלים (ח"ד סוד ישרים סי' ו) על דרך שאמרו אין אדם אוסר דבר שאינו שלו (פסחים צ.)

קרא עוד