מידע רלוונטי ללימודי דיינות - מאמרים וסרטונים להעשרת הידע ההלכתי - לימוד נעים והמשך יום מקסים

תרם לצדקה וקיבל החזר מס

לענ"ד נראה שהכסף שהגיע מהחזר המס, שייך לתורם. ואין להקשות ממ"ש הרמ"א (יור"ד רנט,א): אין נושאין ונותנין בצדקה העומדת לחלק לעניים וכו', שמא יבאו עניים ולא יהיה להם מעות לחלק. עכ"ל.

קרא עוד