תוקף החלטת אסיפת דיירים כאשר דייר נעדר


תוקף החלטת אסיפת דיירים כאשר דייר נעדר

 


כל הזכויות שמורת לכותב המאמר הרב שלמה בארי שליט"א ראב"ד רשת בתי הדין  שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט


שאלה?

"ועד בית" תלה מודעה בבנין על אסיפה שתתקיים ביום מסוים ובאותו יום הגיעו כל הדיירים, חוץ משכן אחד, שהתברר שהיה בבידוד ולא ראה את המודעה בדבר האיספה. 

וכשראה את ההחלטות שקיבל ועד בית על פי הרוב, לא הסכים לכך. ולכן פנה ל"ועד בית" לעשות אסיפה מחדש כדי שיוכל להביע את דעתו. 

"ועד בית" טען לעומתו, שבלא"ה דעתו לא היתה משנה, כי בלא"ה הרוב קבע וקיבל את ההחלטות החדשות. הדין עם מי?

 

תשובה!

בחתם סופר (סי' ס"א הובא בפת"ש קסג סק"א) כתב לגבי החלטות הקשורות לעיר, וזת"ד: דגם הקהל הממונים בעיר, אין יכולים לעשות דבר אלא מדעת כולם לא ע"פ רובם, אלא שכבר נהגו דבאסיפת הקהל אזלינן בתר רובא כו', מ"מ היינו דוקא בהתאסף יחד ונועצו יחדיו, אזלינן בתר רובא מגו כולם, אבל באופן שחלקם לא ידעו מזה כלום, אין לזה תוקף למה שמחליטים אפילו ע"פ רוב. אלא צריכים לשמוע אותו ואח"כ לקבל את ההחלטה שוב. עכ"ד.


ולפי"ז יש ללמוד לנדון דידן גבי דיירים בבנין משותף שג"כ לא שייך לקבל החלטות ללא שכלום יהיו נוכחים שם.

לענ"ד טעם הדבר, שאפשר שאם אותו דייר היה שם ומשמיע את דעתו, היה מצליח לשכנע לפחות חלק מהדיירים שיסכימו עמו, ולא היה רוב כנגדו.

ומ"מ אם ראה אחד הדיירים את המודעה ולא הגיע, נראה שמחל על הצבעתו. כמבואר בחת"ס (סי' קטז) אבל אם שכח או נאנס ולא יכל להגיע, נראה שאין תוקף להחלטת ועד בית וצריך לעשות הצבעה מחדש.

 

להלכה: 

א. דייר שלא היה נוכח באסיפת ועד בית, כיון שהיה בבידוד, אין תוקף להחלטות שהתקבלו.

ב. דייר שידע על קיום האסיפה ובכוונה לא הגיע, ההחלטה קיימת. אולם אם נאנס מלהגיע, נראה שהדין עמו.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.