שכר רכב והתקלקל המנוע מהתחממות האם חייב לשלם?


שכר רכב והתקלקל המנוע מהתחממות

   

מאת: הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק ולשכפל


שאלה!  

שוכר רכב מחברו שהתחמם המנוע באמצע הדרך והשוכר המשיך לנסוע, ולא נתן עיניו ולבו להבחין בלוח השעונים על עליית חום המנוע, ובכך נתקלקל המנוע, אם יש לחייבו?


תשובה!

א) שוכר, דינו כשומר שכר כנפסק בשו"ע (שז, א). לפיכך, שוכר שפשע פשיעה ברמה של 'גניבה ואבדה' חייב בנזק שנגרם מכך ולכן באופן שראה והמשיך לנסוע הוי פשיעה וחייב. אולם באופן שלא היה יכול לעצור באמצע הדרך, יש מקום לפוטרו כמבואר בשו"ת הרא"ש (כלל צב ס"א) ונפסק ברמ"א (שיט,ג) וע"ע מה שכתבתי בשו"ת משפט החושן (ח"א סי' לג)


ב) אף לטענת השוכר שלא שם לב למד חום המנוע, לענ"ד הינה ג"כ כעין פשיעה שרוב ככל הנהגים נותנים עיניהם בלוח השעונים. (דאל"כ מה נועדו אותם מדדים) וגם באם אינה פשיעה גמורה עדיין שומר שכר חייב בהם אף שביחס לשומר חנם היה פטור כמבואר בשו"ע (שג,יא).

ג) ואף את"ל שרק מיעוט הנהגים מסתכלים על המד חום מנוע, ואינה בגדר פשיעה, מ"מ אינה עדיין בכלל שמירה מעולה. שחייב בה שומר שכר כמבואר ברמב"ם (שאלה ד,ג) שמוטל על כל שומר לשמור על החפץ שתחת ידו יותר טוב ממה ששומר על נכסיו שלו. המשמעות היא שכל דרישה לתשומת לב, אפילו היא מעבר לתשומת לבו של הנהג הממוצע, כל עוד היא לא דרישה מרחיקת לכת, שרק בודדים עושים, מוטלת על כל שומר.


להלכה: 

שוכר רכב שנתקלקל המנוע של הרכב השכור מהתחממות יתר חייב בתשלום, אף שטוען שלא שם לב למד חום מנוע.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.