שותף שלא עסק בשותפות מחמת מניעות


"הקורונה" שגרמה לסכסוך השותפים


מאת: הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק ולשכפל


שאלה?

ארבעה שותפים בעסק פעיל, נתי נשלח לחו"ל לצורך העסק המשותף. באותם ימים שהיה צריך לחזור לארץ, הודיעו בארץ על "סגירת השמים". 

השותף השני מר יוחנן, הודיעו לו שחייב להכנס ל"בידוד". ורונן שנשלח לאילת לצורך העסק, נדבק שם בנגיף, כך שהיה חייב להשאר שם. 

ובכך נחמן מצא עצמו עובד כחודש לבד מסביב לשעון כדי להחזיק את העסק. 

בסוף חודש, חזרו השותפים לעבודה וביקשו להתחלק ברווחים, כאן כבר לא יכל להתאפק נחמן והודיע חד משמעית שאינו מתכון לתת להם כלל מהרווחים של אותו חודש, כיון שהם לא עבדו. 

מאידך, נתי ורונן טענו שנסעו לצורך העסק המשותף ולכן נתקעו שם. וגם יוחנן טען שנכנס לבידוד באונס. הדין עם מי?תשובה!

א) יוחנן שנכנס לבידוד, לא יקבל מהרווח. כמבואר ברשב"א וברמ"א (קעו,יט): שותף שחלה או נאנס, ולא עסק בשותפות, אינו מקבל מהרווח. וזה דוקא אם נחמן יכל לבטל השותפות ולעסוק בחלקו לבד כמבואר בנתיבות המשפט (סקמ"ח) (אבל אם כבר עסק בסתם, הריוח לאמצע, רק שנוטל שכר טרחתו).

ב) נתי שנתקע בחו"ל, נראה שיש לתת לו מהרווח והוא ממ"ש שם הרמ"א: "אם היה בעיר אחרת בשליחות השותפות, ונתעכב באונס, יש לו חלק עמהם". 

ג) רונן שלקה בנגיף בזמן שליחותו–נראה שלא יקבל. והוא כנראה מדברי הש"ך (ס"ק לז) שביאר דברי רמ"א הנזכר, שרק אונס הבא מחמת שהלך לצורך השותפות, כגון הלך לעיר אחרת ו"עכבו נהר". אבל אם לא היה האונס מחמת השליחות כגון שחלה שם, אין לו חלק, דאם היה כאן, היה ג"כ חולה.


להלכה: נתי שנתקע בחו"ל, יקבל מהרווח. רונן, לא יקבל כלל. יוחנן, תלוי-אם נחמן יכל לבטל השותפות, לא יקבל. אם לא, יקבל מהרווח בניכוי שכר טרחת נחמן.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.