ראה תאונה האם חייב להודיע לחברו מי פגע ברכבו?


להודיע לחברו מי פגע ברכבו

   

מאת: הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק ולשכפל


שאלה!  

שמשון שהיה מהלך בדרך ראה רכב פוגע ברכב חונה. האם יכול או חייב להודיע לחברו מי הפוגע?


תשובה!

בגמרא מכות (יא.) מבואר לגבי עד אחד שהעיד יחידי והכו אותו מאחר ועד אחד לא מוציא ממון הרי שיש בסיפורו לשון הרע בלבד. ע"כ. אולם כל זה דווקא עדות בבית דין, שבית לא מוציאים ממון על פי עד אחד. אבל להודיע לחברו ודאי יכול, כיון שיתכן שהניזק יראה שיש עד אחד יודה באשמה וישלם. וממילא יש תועלת בסיפור. וגם נחשב למצות השבת אבידה.


זאת ועוד, שגם אם לא יודה, עדיין חובה ואף מצוה להודיע לחברו מי הפוגע שחברת הביטוח משלמת למבוטח שפגע. וגם אם יצטרך להעיד בערכאות, מותר, הואיל ועל דעת כן ירדו חברות הביטוח לכביש לפי חוקיהם. 

ראה עוד בשולחן ערוך (סימן כח סעיף א) שכתב: כל מי שיודע עדות לחבירו וראוי להעידו, ויש לחבירו תועלת בעדותו,  חייב להעיד, אם יתבענו שיעיד לו. בין שיש עד אחד עמו בין שהוא לבדו; ואם כבש עדותו, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים. עכ"ל.


להלכה:

שמשון שראה רכב פוגע ברכב חברו מצוה ואף חובה לספר לנפגע מי הפוגע כדי שיעמוד על זכותו לתבוע את הפוגע ואם יצטרך להעיד בערכאות, מותר.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.