קנה מוצר ספק פגום האם יכול לבטל את המקח?


קנייה בסיכון - קניית מוצר ספק פגום


מאת: הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק ולשכפל


שאלה?

חנות מכשרי חשמל המוכרת גם חזרות מקונים מפגמים שונים, איציק שם עיניו על מכונת כביסה יוקרתית ממחלקת החזרות ושאל את המוכר כמה עולה ומה בעיה שלה. 

אמר לו, שיכול להיות שהמכונה אולי לא תעבוד (בו בזמן שיודע בוודאות שהמוכנה מקולקלת) ולכן מוכר לו 1,000 ₪ במקום 2,500 ₪. 

איציק התלהב ורכש את המכונה ואכן התברר שהמכונה לא שוה את התיקון שלה ורוצה לבטל המקח. 

מאידך, טוען המוכר שאמר לו שיש צד שאינה עובדת. הצדק עם מי?


תשובה!

שולחן ערוך (רלב,ז) כל הלוקח סתם, אינו לוקח אלא הדבר שלם מכל מום. ואם פירש המוכר ואמר: על מנת שאין אתה חוזר עלי במום, הרי זה חוזר, עד שיפרש המום שיש בממכרו וימחול הלוקח וכו'.

ולכן לפי"ז ודאי איציק יכול לבטל המקח.

אלא שראיתי חכם אחד שפסק בנדון זה, שהמקח קיים אף שעשה המוכר שלא כהוגן והוא ע"פ מה שכתב בשו"ע שם סעיף יב להביא דעה שבקנה בהמה ונמצאת טרפה של סירכא, שהמקח קיים. וא"כ ה"ה בנדון דידן במכונת כביסה שהמקח קיים, כיון שאמר לו שיש צד שהמכונה מקולקלת ובכ"ז קנה.

לענ"ד זה אינו, חדא, שהשו"ע סתם כהדעה החולקת שיכול לבטל המקח. ועוד, דיש לחלק, שבבהמה יודע שאף המוכר אינו יודע בוודאות ולכן לקח סיכון שיש סיכוי גדול שימצא כשר, אבל משא"כ בחפץ שידע שמקולקל ודאי, מקח טעות הוא, וממילא מכר לו חפץ שאינו שוה כלום.


להלכה: איציק יכול לבטל את העסקה


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.