קבלת כסף מגנב שנמחל לו


קבלת כסף מגנב שנמחל לו 


מאת: הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק ולשכפל


שאלה?

יצחק עמד בתור לקופה בצרכניה, אדם שהיה לידו עשה עצמו כביכול מחפש כל הזמן דבר מה בכיסו ואינו מוצא. 

שאל אותו יצחק, אם צריך עזרה. והשיב, ששכח את הארנק שלו בבית וצריך 300 ₪ ולאחר שנתן לו, רשם לו את פרטיו האישים כולל מס' פלא וכדו'. 

ולאחר זמן התברר שהינו "נוכל". יצחק הרים את עניו למרום ואמר להשי"ת "אני מודיע לך שאני מוחל את החוב וסולח בלב שלם לגנב וברצוני לבקש ממך, שכשם שאני סלחתי לו, כך תמחל ותסלח לי על כל חובותיו ופשעי למרות שלא מגיע לי...

שוב זימן ה' את שניהם לפונדק אחד ושם גילה את ה"נוכל" שעושה כן ליהודי אחר, מיד מיהר לתופסו ולהזמין לו משטרה. אך הלה מיד השיב לו את כספו. ועתה בא לבית הספק אם יכול להשתמש בכסף כיון שכבר מחל לו?


תשובה!

בספר מצוות בשמחה (הרב זילברשטיין, עמ' תשב) הובא מעשה זה והשיב, שעשה טוב ויכול לקחת הכסף והמחילה שביקש מה' על עוונותיו תהיה מעתה טובה יותר, כיון שבמעשה זה לימד אותו לקח כדי שלא יעשה כן פעם נוספת.


ולענ"ד היה מקום לומר שהנגנב אינו יכול לקחת ממנו את הכסף, שהלא מחל לו בפה וכמבואר בשו"ע (חו"מ סי' יב סעיף ז) ובש"ך (ס"ק יז) כתב הטעם, משום שמיד שמחל לו נסתלק ממנו המוחל.

ברם, אפשר לומר שאין כסף זה עבור מה שגנב לו אלא כשכר על כך שלא יסגירנו למשטרה על פי ההלכה והחוק.


להלכה: 

נראה שיכול לקחת את הכסף כתמורה לכך שלא יסגירנו למשטרה ולא כתמורת החוב שהיה.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.