מצא כסף במונית למי הכסף שייך?


מציאת כסף במונית


כל הזכויות שמורת לכותב המאמר הרב שלמה בארי שליט"א ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט


שאלה?

נחמן מצא שטר של 100 ₪ שהיה זרוק על ריצפת המונית מאחורה ועתה נפשו בשאלתו אם יכול לקחתו או שמא זכה בכך בעל המונית?


תשובה!

א. יש לדון אם בעל המונית כבר זכה מדין קנין חצר שזוכה לו שלא מדעתו כמבואר בשו"ע (רסח, ג)

ב. אלא שיש לדון אם רכב אינו נחשב אלא לחצר המהלכת שאינה קונה כמבואר בב"מ (ט:) ובשו"ע (סי' ר"ב, יג). ויותר נראה שרכב כחצר מהלכת. הואיל והרכב מזיז את עצמו ע"י המנוע ואינו דומה לספינה שקפצו בה דגים שקונה, כי ספינה נחה והמים מזיזים אותה.


ג. ועוד יש להעיר שלא יוכל לקנות מקנין חצר - משום שבאיסור הגיע למונית. כלומר, כשנפל עדיין לא התייאשו הבעלים ולכן הרי אלו של המוצא. (כמבואר ברא"ש ב"מ)

ד. עוד צ"ל שבעל המונית לא זוכה מקנין חצר הואיל והיא אינה משתמרת וכמו דין מצא מעות בחנות. ואף שיושב במונית, מ"מ לדעת השו"ע המונית אינה קונה לו, עד שיאמר, זכה לי חצרי.


להלכה: כסף שנמצא במונית מאחורה שייך למוצא


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.