מצא אתרוג בשוק ארבעת המינים לאחר סגירת השוק האם יכול לצאת בו


מצא אתרוג בשוק ארבעת המינים לאחר סגירת השוק האם יכול לצאת בו ידי חובת המצווה


מאת: הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק ולשכפל


שאלה?

מצא אתרוג בשוק ד' מינים לאחר סגירת השוק סמוך לכניסת החג, וכנראה שהמוכרים השאירוהו שם והפקירום, אך אין זה בטוח. האם מותר ליטלו ולברך עליו?


תשובה!

נראה דמותר ליטול אותו למצוה, ולצאת בו ידי חובה ולברך עליו, וראיה לכך מנדרים (סב.) תנא הוקפלו רוב המקצועות (הפירות הנשארות בשדה ועל האילנות) מותרות משום גזל, - משום גזל, (כי בעל הפירות אינו לוקחם לעצמו, אלא מפקירם). 

והביאה הגמ' מעשה ברבי ור' יוסי ב"ר יהודה שהזדמנו למקום כזה, רבי אכל, ר' יוסי ב"ר יהודה לא אכל. בא בעל השדה ואמר, למה לא אכלו החכמים הרי עכשיו הזמן שהוקפלו רוב המקצועות הוא.

וא"כ ה"ה בעניננו, מצב האתרוגים לפנות ערב דומה להוקפלו רוב המקצועות, ומותרות משום גזל והוה הפקר ויכול לצאת בו ידי חובה. (חשוקי חמד סוכה כט)


להלכה: מצא אתרוג בשוק לאחר הסגירה, מותר ליטלו בברכה.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.