חילק מאפים של חברו בטעות


חילק מאפים של חברו לאחר שאמר לו חברו שאינם שלו


מאת: הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק ולשכפל


שאלה?

מוטי ואלי, קנו בבוקר כל אחד לעצמו מיני מאפים והניחו בחדרם בישיבה. מוטי, אכל מעט והניח על השולחן. 

בערב, מוטי ראה בארונו שקית מאפים ושאל את אלי, אולי זה שלך, כי נראה לי שיש שם יותר ממה שהיה לי. 

השיב לו אלי, בוודאות שאינו שלו. ומשכך, אכל וגם חילק לשאר חבריו. 

ולאחר מכן, גילה אלי טעותו שזה היה שלו, שבטעות הכניס לארון של מוטי. 

ועתה רוצה לחייבו על מה שאכל. ובנוסף דרש מאותם שאכלו תשלום?


תשובה!

א) במחשבה ראשונה היה נראה לפטור את מוטי, שהלא אין לך אונס גדול מזה שעשה כן בתום לב לאחר ששאל את חברו שהודה לו שזה אינו שלו. ואף שגרם לו היזק, נראה שאף בידי שמים יש לפוטרו הואיל ועשה כן ללא כוונה לגזול כמבואר במאירי (ב"ק נו:).


ב) אולם לענ"ד יש לחייבו ע"פ יסוד הנתיבות המשפט (קכו סק"ו) שכתב, בחפץ של ראובן שהיה מונח אצל שמעון, וטעה ראובן וסבר שהוא של שמעון והודה לשמעון שהוא שלו, ואח"כ נתן שמעון החפץ במתנה לגוי, שחייב שמעון לשלם, וטעמו, שיותר יש לאדם ליזהר שלא יזיק משלא יוזק כמבואר בתוס' (ב"ק כג.) וכיון דמזיק חייב אפילו בשוגג, מה לי שהטעות היתה ע"י אחר או ע"י בעל החפץ. ע"כ. וא"כ ה"ה בנ"ד.

ג) לגבי שאר החברים שאכלו, נראה לחייבם לשלם שני שליש מדין נהנה כמבואר בגמ' (ב"ק קיב.) ובשו"ע (שמא,ד) וע"ע מה שכתבתי בשו"ת משפט החושן (ח"א סי' כב).


להלכה: 

מוטי חייב לשלם הכל ובאם לא ישלם, יוכל אלי לתבוע החברים שאכלו רק שני שליש.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.