האם אסור ליהנות ממזגן שפועל מחשמל גנוב


האם אסור להנות ממזגן שפועל מחשמל גנוב

   

מאת: הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק ולשכפל


שאלה!  

נשאלתי מבחור בעל תשובה אשר מתגורר בבית אביו שאינו שומר תו"מ, שאביו חיבר כבלי החשמל של המזגנים בבית, ישירות לכבל של חברת חשמל ועקף את המונה שבכך אינו משלם על החשמל. 

ועתה שאלתו אם מותר לו להנות מהמזגן. ואם תאמר שאסור, האם חייב לשלם לחברת חשמל במה שכבר השתמש?


תשובה!

לכאורה יש לאסור לבן להנות מב' טעמים: 

א) כתב בשו"ע (שסט, ב) ז"ל: אסור ליהנות בדבר הגזול, ואפילו לאחר יאוש, והוא שידע בודאי שדבר זה הוא הגזילה עצמה. כיצד, גזל בית או שדה, אסור לעבור בתוכה או ליכנס בה בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים, וכו', וכן כל כיוצא בזה. עכ"ל.

וא"כ י"ל שה"ה בנ"ד שאין היתר לבן להנות מהמזגן שפועל ע"י חשמל גזול.ב) כשנהנה הבן מחשמל גנוב, גורם לאביו להמשיך בגנבתו, ועובר על 'לפני עיוור לא תתן מכשול' כמבואר בשו"ע (שנ"ו,א) ובסמ"ע (סק"ב). ובשו"ע (שס"ט,א)

ולגבי חשמל שנהנה כבר, נראה שצריך לשלם לחברת חשמל, כמבואר בשו"ע (שסט,א) שאם דר בחצר גזולה, חייב לעלות שכר לבעלים כשהייתה עומדת לשכר. וא"כ ה"ה לנ"ד, שחייב לשלם על הנאתו מחשמל גזול.


להלכה:

 א. אין לבן להנות ממזגן בבית אביו שיודע בוודאות שבא מחשמל גנוב. 

ב. לכך יש לבן לומר לאביו בדרך כבוד, שאינו מעוניין להנות מהמזגן כי החשמל "לא כשר".


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.