דייר שסירב להשתתף עם שכניו בהתקנת מצלמות האם יכול לבקש לקבל לידו העתק מההסרטות


דייר שסירב להשתתף עם שכניו בהתקנת מצלמות האם יכול לבקש לקבל לידו העתק מההסרטות


מאת: הרב שלמה בארי שליט"א - ראב"ד בית דין צדק שערי הלכה ומשפט ודרכי משפט - כל הזכויות שמורת לכותב המאמר אין להעתיק ולשכפל


שאלה?

בבנין משותף החליטו הדיירים להתקין מצלמות בכניסה לבנין מפני גנבים. אחד מהדיירים לא השתתף עמהם. והנה למזלו של אותו דייר ארע פריצה בביתו. 

ולכך פנה אל 'ועד הבית' שיעביר לו את ההסרטה של יום הפריצה. אך הועד בית, סרב לתת את ההסרטה בטענה שלא שילם. 

ועתה שאלתו אם ביה"ד יכולים לכוף את הועד בית להעביר לו את ההסרטה? 


תשובה!

היה נראה שיש לחייב את ועד הבית לתת לאותו דייר את סרט ההקלטה מב' טעמים:

א) ממה שכתב מרן בשולחן ערוך (טז, ד) לחייב אדם להעביר מסמך כשמביא תועלת ליהודי אחר.

ב) מדין איסור כבישת עדות כמבואר בשו"ע סי' כח, א.


ג) אלא שלענ"ד אפשר שאף אם יצטרך 'הועד בית' לתת לו את הצילום, מ"מ יתחייב להשתתף עם שאר דיירי הבניין על התקנת המצלמה, משום שגילה דעתו שנוח לו בהשקעת השותפים בהוצאות התקנת המצלמה, שדבר זה מחייב בתשלום למפרע כמבואר בשולחן ערוך (קסא, א).

ד) אמנם יש לדון באופן שהמשטרה מחייבת את בעל המצלמת להעביר העתק מהסרט, אם בכל זאת נוכל לחייב את אותו דייר שנהנה מכך. ולענ"ד נראה שבזה קשה לחייבו הואיל והמשטרה עושה כן על דעת עצמה וע"פ החוק.


להלכה ולמעשה:

א. הדייר שלא השתתף בהתקנת מצלמות וארע לו פריצה בביתו, יוכל בי"ד לכוף ה'ועד בית' שיתן ההסרטה. ומאידך גם לחייב את הדייר בתשלום.

ב. וכשהמשטרה פונה ל'ועד הבית' לקבל את הצילום, אין לחייבו בתשלום.


לתשומת ליבכם, מאמרים אלו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, אינם מהווים חוות דעת משפטית, ואין אחריות למסתמך עליהם. בהחלט יתכן שעובדות ו/או הלכות שונות ישנו את האמור בהם. בנסיבות כל מקרה ספציפי חובה להתייעץ עם טוען רבני מומחה טרם נקיטת כל צעד בעל משמעות משפטית. כמו כן המחבר אינו לוקח על עצמו לעדכן מי מהמאמרים המופיעים ויש לבדוק כל עניין לנסיבותיו במועד הרלוונטי.