תביעת שלום בית

אמנם באיש ואשה שבאים לדון, ודאי שאם רואה הדיין שיכול לעשות שלום־בית, אין הוא צריך לפסוק את הדין ולגרום לפירוד, אלא אדרבא, חובה עליו להשתדל לעשות שלום־בית, דשלום־בית לעולם לא יהיה עיוות הדין שהרי משיהיה שלום־בית, ותיבטל הסיבה – המריבה בין הצדדים, יתבטל המסובב – התביעה.

קרא עוד

תביעת שלום בית - מתי בית הדין יפסוק שהצדדים צריכים להסתדר?

כלומר אין כאן הקפאה של מצב היחסים ביניהם משום שאין אנו ידועים כיצד לפסוק, אלא יש כאן החלטה להורות שאין להורות, בכדי ששניהם יצטערו עד אשר יחליטו כיצד להמשיך בחייהם מתוך הבנה והסכמה לקרב או לרחק.

קרא עוד

שלום בית כטיעון הלכתי לפטור את האישה מנזקים שנגרמו בשוגג

בשולחן ערוך סימן פ סעיף יז נפסק להלכה: האשה ששברה כלים בעת שעשתה מלאכותיה בתוך ביתה, פטורה.

קרא עוד

הסכם שלום בית

התשתית ההלכתית להסכם שלום בית הוגן, מעוגנת בעומקה של ההלכה היהודית, ומהווה אבן דרך למהותו וצורתו של ההסכם.

קרא עוד

תביעת שלום בית – מהו מבחן הכנות ומבחן המהות

דשלום־בית לעולם לא יהיה עיוות הדין שהרי משיהיה שלום־בית, ותיבטל הסיבה – המריבה בין הצדדים, יתבטל המסובב – התביעה.

קרא עוד

טוען רבני להגשת תביעת שלום בית בבית הדין הרבני

כאשר אחד מבני הזוג מגיש תביעה לשלום בית, הוא בעצם מצהיר בכך כי הוא מעוניין להשכין שלום בינו ובין בן זוגו, גם אם למען המטרה הזו יהיה עליו לבוא לקראת ולהשקיע.

קרא עוד

טוען רבני לתביעת שלום בית בבית הדין הרבני

יתכן גם שבשלב זה מי מהצדדים שוקל גירושין ברצינות. אם כן, במה יוכל בית הדין לסייע? חשוב לדעת כי בקרב זוגות רבים יש חילוקי דעות, מריבות או טענות שיש סיכוי לפתור אותם, כן, יש בהחלט דרך ליישר את ההדורים.

קרא עוד