האם דיירי קומת כניסה חייבם בתשלום עבור אחזקת המעלית?

נראה דהדין עם דיירי קומת כניסה והוא מטעם שכל שאין לשותף הנאה מכך אין לחייבו כמבואר הרבה מקומות כדלהלן:

קרא עוד