כרטיס טוען רבני


כרטיס חבר לשכת הטוענים הרבניים


צורתו ומהותו של הכרטיס

כרטיס חבר לשכת הטוענים הרבניים, הינו כרטיס המעיד על כך שרישיון הטוען רבני בתוקף והינו חבר בלשכת הטוענים הרבניים, הטוען רבני רשאי להשתתף בימי עיון והשתלמויות עומק, ועוד הטבות וכפי שיפורט בהמשך. כרטיס חבר לשכת הטוענים הרבניים כולל את הפרטים הבאים: 

מספר הרישיון וכתובת עיסוקו של הטוען רבני. ובעצם משמש כרישיון נייד ומחליף את תעודת הנהלת בתי הדין הרבניים עליה חתום נשיא בית הדין הרבני הגדול. שכידוע היא בפורמט A4 ונועדה למסגור ותליה במשרדו של הטוען רבני

כמו כן הכרטיס מכיל את תמונתו האישית של הטוען רבני, לעומת התעודה בפורמט A4 שאינה מכילה את תמונתו אלא אך ורק את מספר רישיונו, תעודת זהותו של הטוען הרבני, והסמכתו הפורמלית בתחום.השימוש בכרטיס

בנוסף לנ"ל, מקנה "כרטיס חבר לשכת הטוענים הרבניים" (מיני רישיון כנ"ל) זכות לעבור בשערי בית הדין ללא בידוק גם בזמנים בהם יש תור ארוך ומיגע. ובכך יוכל הטוען רבני להרוויח עוד כמה דקות להתארגנות בתיק הלקוח, טרם יכנס הטוען רבני אל אולם הדיונים. 

וכן להרוויח עוד מספר דקות תוך כדי הדיון, במקרים בהם נבצר מהטוען רבני להגיע בשעה הקבועה לדיון בתיק מכל סיבה שלא תהיה, והדיון החל בלעדיו, בין באישורו ובין שלא באישורו.היתרונות של חבר לשכת הטוענים הרבניים

חברות בכל אחת מהלשכות הפורמליות במקצועות המאוגדים, היא אבן דרך חשובה להצלחה במקצוע באופן כללי ולכל לקוח באופן אישי. נכון הדבר שבעתיים במקצוע טוען רבני, משום שהוא מקצוע דינמי ביותר המתעדכן באופן שוטף וזאת בשל פסקי דין רבניים תקדימים. וכן בעקבות עדכוני פסיקה וחיקוקי עזר שונים. והן בשל תקנות ונספחי חקיקה המעבים, מגדרים, ומרחיבים את סמכויות המקצוע. 

"לשכת הטוענים הרבניים" כמו כל לשכה במקצועות השונים, עושה פעילות עבור המקצוע באופן כללי, ועבור חברי הלשכה באופן אישי. להלן מעט מפעילויות הלשכה:

א. ימי עיון והעשרה בנושאים מגוונים עם הרבניים הראשיים לישראל, דיינים ובעלי תפקידים מהסגל העליון של בתי הדין הרבניים.

ב. סנכרון מידע בנושא פסיקה, באתר של לשכת הטוענים הרבניים.

ג. חברי הלשכה כותבים מאמרים מקצועיים בביטאון "משפט צדק" היוצא לאור באלפי עותקים ומחולק בבתי הדין הרבניים.

ד. השתלמות עומק בדיני משפחה, ירושה ובית הדין הרבני בעשור האחרון. בשיתוף לשכת עורכי הדין.

ה. אחת ל ארבע שנים מקיימת לשכת הטוענים הרבניים בחירות למינוי יו"ר לשכה, וחברי הנהלה.

ו. לתועלת המאמר מצרף קישורים להרצאות מרתקות מימי עיון בלשכת הטוענים הרבניים, מאת הדיינים הרבנים הגאונים שליט"א: 

הרב שלמה שפירא - דיין בבית הדין הרבני הגדולהרב עידו שחר - דיין בבית הדין הרבני בתל אביב. הרב אברהם מייזלס דיין בבית הדין הרבני בפתח תקווה.


קרדיט: ההרצאה צולמה על ידי צלם מטעם לשכת הטוענים הרבניים - הקישור להרצאה מתוך ערוץ שערי הלכה ומשפט - מרכז ללימודי דיינות וטו"ר - הרה"ג הרב שלמה שפירא דיין בבית הדין הרבני הגדול - מתי מנהג מדינה מחייב לפי ההלכהקרדיט: ההרצאה צולמה על ידי צלם מטעם לשכת הטוענים הרבניים - הקישור להרצאה מתוך ערוץ חוק ומשפט - המשפט העברי - הרה"ג הרב עידו שחר דיין בבית הדין הרבני בתל אביב ובאשדוד - חובת בית הדין לאכוף את - פסק דינו וסמכות להטלת קנסות


קרדיט: ההרצאה צולמה על ידי צלם מטעם לשכת הטוענים הרבניים - הקישור להרצאה מתוך ערוץ חוק ומשפט - המשפט העברי - מאת הרה"ג הרב אברהם מייזלס - אב"ד בבית הדין הרבני בפתח תקווה - באלו תנאים יתקבלו תביעות לשלום בית בבית הדין הרבני