טוען רבני גירושין – טוען רבני להגשת תביעת גירושין


 טוען רבני גירושין – טוען רבני דוד עשור 052-719-6716


טוען רבני גירושין

עומדים להתגרש? אין ספק שזה שלב משמעותי ורגיש ביותר, הוא בעל משמעות ממשית הן להווה והן לעתיד. לכל אחד מבני הזוג וגם לילדים המשותפים, אם יש כאלו. כיצד צולחים את התהליך הזה בצורה הנכונה והקלה ביותר? איך נמנעים ממריבות קולניות והתגוששות מורכבת? התשובה היא הסכם גירושין. כיום עוד ועוד אנשים יודעים שניתן להתגרש בדרכי שלום. זאת בהסכמה של שני הצדדים, למנות טוען רבני מוסמך אשר ידאג לערוך בניהם הסכם ולאשרו בבית הדין הרבני.

 

איך מגיעים להסכמה?

אם אתם רוצים להיפרד בצורה מכובדת ובדרך של שלום אתם צריכים אתכם טוען רבני שילווה אתכם. בעזרתו והודות לידע הרב שהוא צבר הוא יוכל להוביל אתכם בכתיבת ההסכם תוך התייחסות לכל הפרטים הרבים שכלולים בו. כך תהיו בטוחים שאתם פועלים נכון ובאחריות, וכי אינכם זונחים פרטים כאלו ואחרים בניסוח ההסכם, כי כל שורה וכל פרט עשויים להיות משמעותיים מאוד בהמשך הדרך. זו הסיבה שאתם צריכים בשלב זה טוען רבני מקצועי ומנוסה שילווה אתכם.

 תביעת גירושין ושירותי טוען רבני

אך גם אם אינכם עומדים בשלב של כתיבת הסכם גירושין, אלא בשלב של הגשת תביעת גירושין או כל שלב אחר בתהליך המשפחתי שלכם, טוען רבני טוב הוא גורם בעל חשיבות רבה. הוא זה שצריך להיות לצדכם כדי לכוון אתכם בדרך ולסייע לכם לצלוח אותה באופן הנכון ביותר. כי בסופו של עניין השותפות הזוגית כוללת היבטים שונים ויש לה משמעות רבה בכל תחום ועניין. בין אם אלו הילדים שהעתיד שלהם מונח על שולחן הדיונים, בין אם זה חלוקת הרכוש וכדומה.

 

עילות גירושין הלכתיות

הבדל שבין עילות גירושין מצד האישה לעילות גירושין שמצד האיש: ה'בית שמואל' בסימן קנ"ד באות ב' כתב, שכל האמור בסוגיות במסכת כתובות דף ע"ז בחילוק שבין מומים גדולים למומים רגילים לעניין כפיית הבעל בגט -  הוא כאשר האישה הכירה במומים אלה קודם הנישואין, אבל אם האישה לא הכירה במומי הבעל מאחר שהוא הסתיר אותם ממנה - הרי זה מקח טעות וכופים את הבעל לגרש, כמו בדין מומים שנמצאו באישה כמבואר בסימן ל"ט ובסימן קי"ז.

ה'בית חדש' ולאחריו ה'בית מאיר' חולקים וסוברים שאין דין האיש כדין האישה ואין כלל טענת מקח טעות באיש שהסתיר את מומיו משום דאמרינן אישה בכל דהו ניחא לה, וזה לשונו   – "ולענ"ד נראה דאף למאן דאמר היו (ולא נולדו) ואף לשיטת הטור תמיד איירי הרישא בהיו ולא ידעה וזה ההבדל שבין איש לאישה, דבאיש אמרינן חזקה אין אדם מפייס במומין ואפילו לא התנה, מה שאין כן באישה שבכל דהו ניחא לה מדלא חקרה לדעת אם יש בו מומים וגם לא התנתה אמרינן בהו סברה וקבלה". הנה ראינו שישנו הבדל בין עילות גירושין מצד האישה לעילות גירושין מצד האיש.

 

בחרו טוען רבני מקצועי ומומלץ

בחרו איש מקצוע מקצועי ומומלץ, כזה שלקוחות מרוצים ממליצים עליו כעל גורם מקצועי שיוכל להוביל את התהליך שלכם על הצד הטוב ביותר להסכם כולל ככל וניתן או לחילופין לקידום הסכמות נקודתיות במומחיות וברגישות.


טוען רבני גירושין – דוד עשור טוען רבני ומגשר 052-719-6716