מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

מי הוא שתוקי ומה דינו ליוחסין?

שתוקי - מלשון שתוק, שמשתיקים אותו כששואל מי אביו, משום שלא יודעים מי האב. הקדמה: מבואר ברמב"ם שמחמירים בשתוקי, משום מעלה עשו ביוחסין, וחוששין שמא נבעלה לממזר, אף על פי שהם מיעוט.

קרא עוד