מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, תשע"ה-2014

מטרתו של חוק זה לסייע לבני זוג ולהורים וילדיהם ליישב סכסוך משפחתי ביניהם בהסכמה ובדרכי שלום

קרא עוד

תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, תשע"ו-2016

בקשה ליישוב סכסוך תוגש למזכירות ערכאה שיפוטית בידי מבקש או בא כוחו ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת

קרא עוד