מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

היתר עיגון

פרק יט בתקנות הדיון עוסקת בהיתר נישואין במקרה בוא הבעל או האשה נפטרו, וכן היתר ייבום...

קרא עוד