קורס טוען רבני

רשימת החוקים והתקנות לבחינה מעשית בצירוף קישור לכל חוק ותקנה

קורס טוען רבני - רשימת החוקים לבחינה מעשית עם קישור לכל חוק

קרא עוד

חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991

בית הדין רשאי לתת צו האוסר על אדם לעשות את אלה כולם או מקצתם או לקבוע להם תנאים (להלן – צו הגנה)

קרא עוד