קורס טוען רבני

רשימת החוקים והתקנות לבחינה מעשית בצירוף קישור לכל חוק ותקנה

קורס טוען רבני - רשימת החוקים לבחינה מעשית עם קישור לכל חוק

קרא עוד

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973

לא עשו בני הזוג הסדר ממון, ואם עשו – במידה שההסכם אינו קובע אחרת, יראום כמסכימים להסדר איזון המשאבים לפי פרק זה

קרא עוד