קורס טוען רבני

רשימת החוקים והתקנות לבחינה מעשית בצירוף קישור לכל חוק ותקנה

קורס טוען רבני - רשימת החוקים לבחינה מעשית עם קישור לכל חוק

קרא עוד

חוק הדיינים התשט"ו סעיף 8

נשיא בית הדין הרבני הגדול רשאי למנות להרכב קבוע של שלושה דיינים בבית דין רבני אזורי ומקרב אותם דיינים, אב בית דין אחד

קרא עוד

תקנות הדיינים (עניינים שניתן לדון בהם בדיין אחד), תש"ן-1990

ענין שבעלי הדין הסכימו עליו שידון בדיין אחד ובית הדין אישר שהענין ראוי, לפי דין תורה, להיות נדון בדיין אחד

קרא עוד