מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

רשימת החוקים והתקנות לבחינה מעשית בצירוף קישור לכל חוק ותקנה

קורס טוען רבני - רשימת החוקים לבחינה מעשית עם קישור לכל חוק

קרא עוד

חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), תשט"ז-1956

בית דין, כשהוא דן בענין שבשיפוטו, למעט בעניני ירושה, ידון בדלתיים סגורות, זולת אם ראה בית הדין לקיים את הדיון בפומבי

קרא עוד

חוק בתי-דין דתיים (מניעת הפרעה), תשכ"ה-1965

אדם העושה אחד המעשים שלהלן בעת דיוני בית הדין, באולם בית הדין, בלשכתו של דיין

קרא עוד