מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

גר ועבד משוחרר שהתחתנו עם ממזרת מה דין הוולד?

פוסק השולחן ערוך, שנישואי גר ועבד משוחררים לממזרת, ונשואי ממזר לגיורת ושפחה משוחררת, מותרים. אולם הולד ממזר, כי האיסור על ממזרים, הוא לבוא בקהל, וגרים ועבדים משוחררים אינם נקראים קהל, אף שראויים לבוא בקהל.

קרא עוד