מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991

בית הדין רשאי לתת צו האוסר על אדם לעשות את אלה כולם או מקצתם או לקבוע להם תנאים (להלן – צו הגנה)

קרא עוד