מידע רלוונטי ללימודי טוען רבני

אשת איש שאומרת שהוולד אינו מבעלה מה דין הוולד?

אישה שאומרת שהוולד אינו מבעלה מה דין הוולד, ומדוע, והאם דין זה שייך גם במקרה שזינתה? פוסק השולחן ערוך, אשת איש שאומרת על העובר שאינו מבעלה, אינה נאמנת לפוסלו. ויש לולד חזקת כשרות (רמ"א).

קרא עוד