פסקי דין רבניים

פריסת תשלומי כתובה ל 15 שנים

הנדון: פריסת חוב כתובה לחמש עשרה שנים ובתשלום של 700 ש"ח לחודש מדין מסדרין לבעל חוב

קרא עוד