פסקי דין רבניים

ירושה על פי דין תורה בבית הדין הרבני

הנדון: סמכות ביה"ד לדון בדיני ירושה לפי הדין הדתי; בקשה לביטול הסכמה לסמכות

קרא עוד