פסקי דין רבניים

האם התכתבויות פסולות הם עילה להפסד כתובה?

הנדון: זכאות לכתובה באשה ששלחה לאיש זר תמונות ותכתובות לא צנועות

קרא עוד