פסקי דין רבניים

משמורת משותפת פחות מגיל 6 בבית הדין הרבני

הנדון: משמורת משותפת כאשר הילדים פחות מגיל 6 האם הדבר אפשרי לפי החוק ולפי ההלכה

קרא עוד