מידע רלוונטי ללימודי דיינות - מאמרים וסרטונים להעשרת הידע ההלכתי - לימוד נעים והמשך יום מקסים

מכירת חמץ שלא בוצעה וגרמה לנזק

אלא שלדינא לעניות דעתי, נראה לפטור את הרב, הואיל וכל החיוב של דינא דגרמי הוא רק מטעם קנס, ומתחייב רק כאשר פשע, אך גרמי בשוגג פטור וכהכרעת הש"ך (סימן שפו אות, ו)

קרא עוד