שלום בית כטיעון הלכתי לפטור את האישה מנזקים שנגרמו בשוגג

בשולחן ערוך סימן פ סעיף יז נפסק להלכה: האשה ששברה כלים בעת שעשתה מלאכותיה בתוך ביתה, פטורה.

קרא עוד