עינוי דין

אולם, משהתברר הדין, חייב היושב על מדין להודיע לבעלי הדין את פסק הדין מיד עם בירורו, וכל שעיכב את הודעת פסק הדין עובר הוא על איסור תורה.

קרא עוד