הפחתת מזונות לאור שינוי נסיבות מהותי

"היה כתוב בו למעלה דבר אחד, ולמטה דבר אחר, ואפשר לקיים (שניהם), מקיימים אותם.

קרא עוד