הסדרי ראיה בריחוק פיזי

הנדון: האחריות ליצירת אפשרות לקיום הסדרי שהות למרות ריחוק פיזי – על מי?

קרא עוד