תביעת שלום בית

יש לדעת שתביעת שלום בית שאינה מגיעה ממקום כנה יכולה להזיק שבעתיים ועל כן יש לנהוג בלשון של זהורית. החובה להשתדל בשלום־בית היא חובתנו האישית לקיים מצוותה של תורה.

קרא עוד