קביעת מועד הקרע

הנדון: קביעת מועד הקרע לפירוד רכושי בין הצדדים.

קרא עוד