חיוב בגט

חיוב גט בבעל שדורש נתק בין האשה לבין הוריה הכללים וההלכות ולאור המנעותו מלהביע את רצונו בה

קרא עוד