כרטיס טוען רבני

כרטיס רישיון טוען רבני ניתן מטעם לשכת הטוענים הרבניים ומקנה אישור כחבר בלשכת הטוענים הרבניים. בעמוד זה יבאו הרצאות מימי עיון בלשכת הטוענים הרבניים ומידע רלוונטי אודות החברות בלשכת הטוענים הרבניים.

קרא עוד