מסירת מודעה

האם תועיל מסירת מודעה לפני חתימה על הסכם גירושין, או שמא אין למודעה זו כל תוקף משפטי והלכתי?

קרא עוד

ביטול הסכם גירושין ע"י בית הדין

הנדון: סמכות בית הדין להורות על עיכוב או ביטול חיוב במזונות שמכוח הסכם שאותו אישר.

קרא עוד